grzybami

mushroom

 

Postępowanie przy podejrzeniu zatruciu grzybami:

  1. Natychmiast opróżnić żołądek. Pić ciepłą wodę z solą(dorośli) dzieci wodę(bez soli) i spowodować wymioty.
  2. W żadnym razie nie zażywać środków przeczyszczających, żadnych leków, alkoholu czy mleka.
  3. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską, lub odwieźć chorego do szpitala.
  4. Zabezpieczyć resztki pozostałe z czyszczenia grzybów, resztki jedzenia, pozwoli to na precyzyjną diagnozę.
  5. Jeżeli oznaki zatrucia występują bardzo późno, najczęściej dopiero po 10 lub 11 godzinach po posiłku, istnieje wówczas podejrzenie zatrucia muchomorem sromotnikowym, wiosennym lub jadowitym, możliwym do neutralizacji tylko w specjalistycznych klinikach.
  6. Również przy objawiających się zatruciach, wskazujących na spożycie grzybów nie zagrażających życiu, należy natychmiast zapewnić pomoc lekarską.( nie można wykluczyć, iż w posiłku nie znalazły się trujące grzyby, które zadziałają dopiero późno)

Pamiętaj!

Aby nie dopuścić do zatrucia grzybami należy przestrzegać następujących reguł:

1. Nie ma właściwego sposobu(poza atlasem) na odróżnienie grzyba jadalnego od podobnego trującego:

  • smak jest zawodną wskazówką, bo muchomor sromotnikowy, jest najniebezpieczniejszym grzybem naszych lasów, ma przyjemny słodkawy smak,
  • sinienie lub czernienie po przekrojeniu może nas również zmylić. Czernieją po przekrojeniu jadalne podgrzybki jak i niejadalne borowiki szatańskie.

2. Powinno się sięgać po wyłącznie znane gatunki, a jeśli nie mamy pewności, jeszcze przed obraniem i przekrojeniem zapytajmy bardziej doświadczonych. Po dalszych wątpliwościach grzyb należy wyrzucić!

3. Przy małej znajomości grzybów najlepiej nie zbierać okazów z blaszkami pod kapeluszem, a tylko te, które mają rurki.

4. Grzyby łatwo się psują, gdy są zbierane do torebek foliowych, a nie do koszyków-przegrzewają się i stanowią pożywkę dla pleśni i bakterii.

5. Pomylenie gatunków grzybów często występuje, gdy zbierają je dzieci lub w trakcie zbierania w lasach ocienionych przy skąpym świetle słonecznym.

6. Spożycie grzybów na surowo pogarsza stopień zatrucia.

7. Nie powinno się podawać potraw z grzybków dzieciom.

8. Koniecznie jest zachowanie ostrożności przy zakupie grzybów suszonych.

9. Grzyby szybko wchłaniają pyły i zanieczyszczenia. Dlatego nie należy spożywać grzybów zbieranych z terenów wokół zakładów przemysłowych czy szlaków komunikacyjnych.

10. Nie zbierać owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku.

Leave a Reply