Gdy poszkodowany jest przytomny

1.  Próbujemy nawiązać z nim kontakt słowny, ocenić orientację co do miejsca, czasu i charakteru zdarzenia, prawdzić zdolność do wykonywania prostych poleceń (wysuń język, zamknij oczy). Przeprowadzamy tzw. wywiad – staramy się dowiedzieć od poszkodowanego, co się stało i co go boli, czy choruje na coś oraz na jakie leki jest uczulony. Wypytujemy także ewentualnych świadków zdarzenia. Sprawdzamy tętno i czy
poszkodowany nie ma kłopotów z oddychaniem.

2.  Przystępujemy do określenia urazów i ich opatrzenia, cały czas rozmawiając z poszkodowanym.

3.  W razie potrzeby wzywamy lekarza.