Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Akcję resuscytacyjną prowadzimy do skutku lub do przybycia pogotowia i  zajęcia się poszkodowanym przez lekarza.

rko

Masaż serca:

1.  Układamy ratowanego poziomo na płaskim, twardym podłożu.

2.  Kładziemy obie dłonie poprzecznie jedna na drugiej na na środku klatki piersiowej (na oko).

3.  Uciskamy rytmicznie podstawami dłoni (klatkę piersiową (postawa pochylona, ręce proste w łokciach) z taką siłą, aby za każdym uciśnięciem przemieścić mostek ok. 4 cm w głąb. Nie odrywamy rąk od klatki piersiowej. Wykonujemy 30 uciśnięć na 2 wdechy. W wypadku kiedy mamy do czynienia z dzieckiem lub topielcem poprzedzamy to 5 wdechami.

4.  Gdy poszkodowany w dalszym ciągu jest nieprzytomny, układamy go w pozycji bocznej ustalonej (jeśli doznane urazy na to pozwalają) i ciepło okrywamy. Musimy pamiętać o zachowaniu drożności dróg oddechowych.

5.   Wzywamy pogotowie. Najlepiej nie opuszczać poszkodowanego lub zostawić go pod czyjąś opieką.