Gdy poszkodowany jest nieprzytomny

1Próbujemy go obudzić – delikatnie potrząsamy ramieniem i powtarzamy dwa razy: “Otwórz oczy!”. Jeśli to nie skutkuje sprawdzamy reakcje bólowe np. poprzez ucisk mięśnia kapturowego(bark).

2. Przy braku reakcji sprawdzamy czy poszkodowany oddycha – udrażniamy drogi oddechowe przez odchylenie głowy do tyłu, pochylamy się tak, aby móc usłyszeć i poczuć na policzku oddech poszkodowanego, a jednocześnie zaobserwować ruchy klatki piersiowej. Jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia szyjnego odcinka kręgosłupa, odchylamy głowę poprzez wyciągnięcie żuchwy w przód.

3.  Sprawdzamy tętno na tętnicy szyjnej (opuszkami czterech palców).

4. Przy braku oddechu przystępujemy do sztucznego oddychania, przy braku oddechu i tętna do resuscytacji (sztuczne oddychanie i masaż serca).

Sztucznego oddychania i masażu serca nie można nauczyć się z książek. Potrzebne są wielogodzinne ćwiczenia na fantomie, pod okiem kogoś wykwalifikowanego. Poniższe informacje mogą stanowić jedynie teoretyczną podstawę dla tych ćwiczeń.