patron przyrody

św. Franciszek z Asyżu
    św. Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu urodził się pod koniec 1181r. lub na początku 1182r. w Asyżu w bogatej rodzinie kupieckiej. W młodości prowadził życie beztroskie, ale pod wpływem łaski Bożej porzucił je i postanowił w sposób radykalny naśladować Chrystusa na drodze ubóstwa, pokuty, modlitwy i pokory. Boga widział wszędzie ”“ w przyrodzie , słońcu, wodzie ale bardzo mocno rozróżniał to co ze świata i od Boga , a samym Bogiem.

Darzył synowskim uczuciem Dziewicę Maryję, chciał, by wszyscy w należny sposób obchodzili Boże Narodzenie, , pościł przed Wniebowzięciem, śpiewał na Jej cześć specjalne hymny chwały, wybrał Ją na opiekunkę Zakonu, ułożoną przez siebie antyfonę powtarzał każdego dnia kilkanaście razy, jako pierwszy nazwał Maryję Oblubienicą Ducha Świętego, w każdym ubogim widział syna Maryi. W obliczu śmierci powiedział: Pragnę polecić i zostawić braciom w testamencie miejsce Matki Bożej w Porcjunkuli, by bracia zawsze czcili je i szanowali, by to miejsce było zwierciadłem i skarbem całego zakonu.

Założył trzy Zakony ,dla mężczyzn, kobiet i ludzi świeckich. Święty Franciszek był pierwszym, który docenił rolę ludzi świeckich w Kościele, włączając ich do czynnego apostolstwa bez odłączania ich od rodziny i pracy zawodowej.

Pod koniec życia otrzymał na górze Alwerni stygmaty Męki Pańskiej. Zmarł 3 października 1226 r. W dwa lata po śmierci został w Asyżu kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.

Jest to święty nie mający przeciwników. Każdy darzy Franciszka sympatią. Nie tylko w Kościele katolickim, ale także w protestantyzmie, buddyzmie, nawet wśród ateistów cieszy się popularnością.

Wiele modlitw i zwyczajów katolickich ma rodowód franciszkański np.:

  • Szopka bożonarodzeniowa,
  • Droga Krzyżowa,
  • Anioł Pański,
  • II część Pozdrowienia Anielskiego.

Leave a Reply