Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Jan Matejko

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni. Kazimierz Wojniakowski
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni
Kazimierz Wojniakowski

Leave a Reply