w datach


HISTORIA POLSKIEGO HARCERSTWA W DATACH:

 

 • 1909 – docierają do Polski pierwsze informacje o nowej metodzie wychowania młodzieży
 • 1910 – Andrzej Małkowski tłumaczy „Skauting for boys” – jest to kara za spóźnienie się na zajęcia organizacji „Zarzewie”
 • 1911 – powstają 3 pierwsze drużyny we Lwowie, zaczyna funkcjonować czasopismo „Skaut”
 • 1912 – powstaje hymn, krzyż harcerski; Olga Drahonowska wprowadza hasło „Czuwaj!”
 • 1913 – Zlot w Birmingham, na maszcie zawisa polska flaga- zostaje to zaakceptowane przez komendę zlotu mimo sprzeciwu państw ościennych; ślub Andrzeja Małkowskiego i Olgi Drahonowskiej
 • 1914 – z powodu tego, że wielu instruktorów idzie do wojska następuje zatrzymanie burzliwego rozwoju harcerstwa
 • 1916 – w listopadzie powstaje ZHP w zaborze Rosyjskim; przyjmują krzyż harcerski jako odznakę
 • 1918 – powstaje ZHP na ziemiach odzyskanych
 • 1919 – 15/16 stycznia w katastrofie statku płynącego do Odessy w misji wojskowej ginie Andrzej Małkowski
 • 1920 – W Warszawie odbywa się I Walny Zjazd ZHP, rząd zatwierdza statut.
 • 1921- powstaje ruch „Wolne Harcerstwo”
 • 1926 – ustanowiono stopnie instruktorskie- podharcmistrza i harcmistrza, powstaje ruch „Czerwonego Harcerstwa”
 • 1926-28 – powstają zuchy- założycielem pierwszej gromady zuchowej jest Aleksander Kamiński
 • 1927– „Czerwone Harcerstwo” przyjmuje własne stopnie, sprawności, mundury, Prawo Harcerskie i zawołanie “Bądź gotów!” – prowadzi swą działalność pod opieką organizacji młodzieżowej TUR.
 • 1929 . – Rozdział harcerstwa na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy.
 • 1935 – odbywa się zlot jubileuszowy 25-lecia ZHP w Spale
 • 1938 – powstaje pogotowie harcerek
 • 1939 – powstaje pogotowie harcerzy
 • 1939 – 27 września zostają założone Szare Szeregi
 • 1940 – 12 grudnia powstaje Mały Sabotaż „WAWER”; założyciel Aleksander Kamiński
 • 1941 – styczeń umiera Lord gen. Robert Baden – Powell of Gilwell
 • 1945 – 17 styczeń zostają rozwiązane Szare Szeregi
 • 1946 – ZHP organizuje Centralną Akcje Szkoleniową CAS – “Sercem przy Mazurach”
 • 1948 – w czasie obozów prowadzona jest Harcerska Służba Polsce; utworzenie ZHP poza granicami kraju
 • 1949-50 – ZHP zostaje wcielone do Związku Młodzieży Polskiej jako organizacja harcerska OHZMP
 • 1955-56 – przekształcenie OHZMP w organizację Harcerską Polski Ludowej – OHPL
 • 1956 – 8 grudnia Zjazd Łódzki reaktywuje Związek Harcerstwa Polskiego
 • 1957 – wielki rozwój harcerstwa, powstają chorągwie i hufce stosują metody harcerskie
 • 1958 – ponownie powstają drużyny Nieprzetartego Szlaku (drużyny dla niepełnosprawnych).
 • 1960 – ZHP bierze udział w Zlocie Grunwaldzkim
 • 1965 – I Alert Naczelnika ZHP
 • 1966 – początek operacji 1001 Frombork
 • 1968 – na IV zjeździe ZHP otrzymuje sztandar
 • 1973 – ZHP jak wszystkie organizacje młodzieżowe PRL, zostaje włączony do organizacji FSZMP (Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej)
 • 1974 – początek operacji Bieszczady 40
 • 1980 – w wielu środowiskach  powstają Kręgi Instruktorskie im. Andrzeja Małkowskiego; nawiązują do przedwojennego systemu stopni i sprawności
 • 1981 – VII zjazd ZHP zdecydował o wystąpieniu z FSZMP i opowiedział się za odnową harcerstwa
 • 1981-88 – powstanie wielu grup tworzących ruchy harcerskie m. in. Ruch Harcerstwa Rzeczpospolitej, Ruch Skautów Polskich, Polska Organizacja Harcerska, Niezależny Ruch Harcerski.
 • 1989 – powstanie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • 1990 – powstaje ZHP rok założenia 1918
 • 1992 – 3 X połączenie ZHP rok założenia 1918 i ZHR
 • 1995 – zlot w Zegrzu
 • 2009– XX-lecie ZHR

 

Leave a Reply