"Skaut"


Czasopismo “Skaut”

skaut

Pierwszym czasopismem harcerskim wydawanym na ziemiach polskich był „Skaut” wydawany od 15 października 1911 roku. Jego redaktorem naczelnym był Andrzej Małkowski. W pierwszym numerze znajdował się wiersz Ignacego Kozielewskiego, zaczynający się od słów “Wszystko co nasze Polsce oddamy”. Umieszczona była również pierwsza redakcja Prawa Harcerskiego oraz tekst Przyrzeczenia.

 

Leave a Reply