pogotowie harcerek

Zostało powołane 24 listopada 1938r. Było formą służby Organizacji Harcerek na wypadek wojny lub klęski żywiołowej. Podstawowe przygotowanie polegało na zdobywaniu umiejętności w zakresie służby sanitarnej , łączności, terenoznawstwa, obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz służby opiekuńczej, szczególnie nad dzieckiem. W kontaktach wewnętrznych organizacja posługiwała się kolejno trzema kryptonimami:

  • 1939-1940 Organizacja Harcerek
  • 1940-1943 Związek Koniczyn
  • 1943-1945 Bądź Gotów

Jego komendantką była Hm. Józefina Łapińska.

Józefina Łapińska
Józefina Łapińska

Leave a Reply