Andrzej Małkowski


ANDRZEJ JULIUSZ MAŁKOWSKI

(31 października 1888 – 15 stycznia 1919)

małkowski

 

Jeden z twórców polskiego skautingu, wybitny instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych.

Urodził się 31 października 1888 roku w miejscowości Trębki koło Gostynina. Do szkoły średniej uczęszczał w zaborze rosyjskim i austriackim. We Lwowie wstąpił na politechnikę- studiów jednak nie ukończył. Znał języki: angielski, rosyjski, francuski i niemiecki. Znał kulturę i literaturę tych narodów. Był instruktorem wychowania fizycznego w szkole.

Oddał się zupełnie idei skautowej. W tej idei widać było, że chciał przygotować charaktery i polepszyć dusze polskiej młodzieży do walki o niepodległość.

Należał on do wielu organizacji skautowych: „SOKÓŁ”- wychowania fizycznego, „ZARZEWIE-postępowa organizacja przygotowująca młodzież do walki o niepodległość, „ELEUSIS”- wychowanie moralne (nie pić, nie palić).

 W 1910 r przetłumaczył on książkę generała Roberta B.Powella: ”Scouting for Boys”. Na podstawie tej książki i dwóch organizacji (Zarzewie i Sokół) kilka miesięcy później zorganizował on kurs we Lwowie.

15 października 1911 r. A. Małkowski wydaje pierwsze pismo harcerskie w Polsce-„Skaut” we Lwowie.

W 1911/1912 roku objechał wszystkie ośrodki nowo powstającego harcerstwa w Małopolsce.

W lecie 1912 roku udał się do Anglii w celu przestudiowania skautingu. Po powrocie na skutek rozbieżności z Naczelna Komendą skautową we Lwowie- wycofał się ze stanowisk kierowniczych.

W 1913r. ożenił się z drużynową pierwszej żeńskiej drużyny we Lwowie- Olgą Drahonowską. Ślubu udzielił im ks. Kazimierz Lutosławski, który zaprojektował krzyż w 1911r. A.M  Zamieszkał w Zakopanym gdzie był nauczycielem w gimnazjum.

W lecie 1913r. zorganizował pierwszą wyprawę skautową za granicę do Birmingham. Opisał tę wyprawę w książce „Jak skauci pracują” .

Po wybuchu wojny światowej zgłosił się z ochotniczym plutonem harcerzy zakopiańskich do I-szej Brygady. Służył w Legionach do 1915r. Potem wystąpił z wojska. Organizował w Tatrach wojskowy oddział zbrojny.

W latach 1916-1917 organizował harcerstwo polskie w Stanach Zjednoczonych. Następnie porzuca Stany Zjednoczone i w Kanadzie wstępuje do armii kanadyjskiej. Kończy szkołę oficerską w Toronto, a potem walczy na froncie we Francji.

Następnie w 1918r. przenosi się do oddziałów generała Hallera we  Francji. Dh Małkowski zostaje wysłany do południowej Rosji i tam 16 stycznia 1919r  ginie w katastrofie statku.

Leave a Reply