skala

Służy ona realizacji zasady wymierności mapy. Oznacza to, że  odległości na mapie będą proporcjonalne względem odległości w rzeczywistości.

Możemy rozróżnić kilka rodzajów skali:

  • Mianowana– to najprostsze zestawienie dwóch jednostek długości np. 1cm-20km
  • Liczbowa-w postaci ułamka np. 1:300 000
  • Liniowa-pokazuje podziałkę oznaczającą daną odległość w terenie

Ze względu na skalę wyróżniamy mapy:

  •  Wielkoskalowe, powyżej 1:10 000
  •  Średnioskalowe, od 1:10 000 do 1:100 000
  •  Małoskalowe, poniżej 1:100 000

Leave a Reply