Czuwaj harcerze!

MAPA  to odwzorowanie rzeczywistości na płaszczyźnie zachowując zasady odwzorowania kulistości Ziemi . Jest to główna cecha, która odróżnia mapę od szkicu czy planu.

mapa

Dodaj komentarz

Reklama