legenda

Jest to tekst dołączony do mapy, zawierający informacje o wykonaniu mapy oraz niezbędny do jej prawidłowego odczytania, opis występujących na niej symboli.

Legenda zawiera następujące elementy:

 • tytuł mapy,
 • autor lub wydawca,
 • rok wydania,
 • skala mapy,
 • odwzorowanie kartograficzne,
 • źródła do opracowania mapy,
 • ogół umownych znaków kartograficznych użytych na mapie wraz z ich objaśnieniami,
 • orientacja mapy,
 • użyte skróty,
 • skala barw,
 • inne teksty objaśniające mapę.

Leave a Reply