alfabet Morse'a

alfabet Morse'a
alfabet Morse’a
Nauka alfabetu Morse'a
Nauka alfabetu Morse’a

 

Litera

Kod

ą • — • —
ć — • — • •
ę • • — • •
é • • — • •
ch — — — —
ł • — • • —
ń — — • — —
ó — — — •
ś • • • — • • •
ż — — • • — •
ź — — • • —

 

Litera Wyraz Kod Litera Wyraz Kod
A a_zot • — N no_ga — •
B bo_ta_ni_ka — • • • O O_po_czno — — —
C co_raz_moc_niej — • — • P Pe_lo_po_nez • — — •
D do_li_na — • • Q go_spo_dar_stwo — — • —
E Ełk R re_for_ma • — •
F fi_lan_tro_pia • • — • S Sa_ha_ra • • •
G go_spo_da — — • T Tom
H ha_la_bar_da • • • • U Ur_sy_nów • • —
I i_gła • • V Vin_cent_Van_Gogh • • • —
J je_dno_kon_no • — — — W wi_no_rośl • — —
K ko_la_no — • — X Xo_xy_mil_ko — • • —
L Le_o_ni_das • — • • Y York_Hull_Ox_ford — • — —
M mo_tor — — Z zło_to_li_stna — — • •

 

Znak

Kod

. (kropka)

• — • — • —

, (przecinek)

— — • • — —

‘ (pojedynczy apostrof)

• — — — — •

” (cudzysłów)

• — • • — •

_ (podkreślenie)

• • — — • —

 : (dwukropek)

— — — • • •

 ; (średnik)

— • — • — •

 ? (znak zapytania)

• • — — • •

 ! (wykrzyknik)

— • — • — —

– (myślnik)

— • • • • —

+ (plus)

• — • — •

/ (ukośnik)

— • • — •

( (nawias otwierający)

— • — — •

) (nawias zamykający)

— • — — • —

= (znak równości)

— • • • —

@ (małpa lub at)

• — — • — •

 

Znak

Kod

znak rozdziału

• — • • —

początek kontaktu (VVV)

• • • — • • • — • • • —

początek nadawania

— • — • —

koniec nadawania

• — • — •

błąd (8 kropek)

• • • • • • • •

prośba o powtórzenie

• • — — • •

zrozumiano

• • • — •

czekaj

• — • • •

wezwanie

— • —

koniec kontaktu

• • • — • —

międzynarodowy sygnał alarmowy (SOS)

• • • — — — • • •

 

Leave a Reply