Czuwaj harcerze!

Gwizd krótki trwa 1 sekundę, długi – 3 sekundy.

  • Uwaga! – 1 krótki gwizd.
  • Marsz! – 2 długie gwizdy.
  • Zbiórka! – 1 długi gwizd.
  • Start! – 1 krótki gwizd, 1 długi gwizd.
  • Koniec! – 1 długi gwizd, 1 krótki gwizd.
  • Wzywam pomocy! – 3 długie gwizdy.

Dodaj komentarz

Reklama