substancjami żrącymi

 Hazard_C.svg

Substancje żrące:

 • silne kwasy nieorganiczne: solny, azotowy, siarkowy, fosforowy
 • niektóre kwasy organiczne: mrówkowy, octowy, mlekowy
 • zasady nieorganiczne: wodorotlenek sodu, potasu, wapnia
 • amoniak
 • nadtlenek wodoru
 • fenole
 • podchloryny: sodowy, potasowy
 • krzemiany: sodowy, potasowy
 • sole alkaliczne: węglany, fosforany

Właściwości:

 • mogą być używane do produkcji preparatów do mycia i czyszczenia urządzeń sanitarnych, w płynach usuwających farby, lakiery i rdzę
 • mogą powodować oparzenia, uszkadzają narządy miąższowe
 • opary są niebezpieczne dla dróg oddechowych i płuc

Objawy zatrucia:

 • zaczerwienienie, pieczenie, ból, obrzęk i pęcherze skóry
 • pieczenie oczu, ich zaczerwienienie, łzawienie
 • bóle w jamie ustnej, przełyku i nadbrzuszu
 • drapanie w gardle
 • kaszel
 • duszności
 • odkrztuszanie krwistej plwociny
 • ból zamostkowy
 • wymioty (często z krwią)
 • biegunka (krwawa lub czarna)

Możliwe powikłania:

 • perforacja przełyku lub żołądka
 • zwężenia i blizny w przewodzie pokarmowym
 • obrzęk płuc
 • obrzęk głośni

 

Pierwsza pomoc:

 • w każdym przypadku konieczne jest wezwanie lekarza

Przy skażeniu skóry:

 • zdjąć odzież
 • zmyć skórę wodą

Przy skażeniu oczu:

 • przemywać je pod bieżącą wodą

Przy zatruciu doustnym:

 • wywołać wymioty tylko do 15 min. od momentu wypicia, potem podać do wypicia wodę (max. 2 szklanki), mleko, białko jaja kurzego
 • jeśli od momentu zatrucia upłynęło więcej niż 1 godz. – nie podawać doustnie niczego!

Przy zatruciu drogą wziewną:

 • zapewnić choremu dopływ świeżego powietrza

 

Leave a Reply