gazami

case48

Zatrucia gazami

Podział: gazy duszące i drażniące.

Gazy duszące:

 • fizycznie, które przez obecność w nadmiarze zmniejszają ciśnienie tlenu (np. azot, metan, wodór, argon, hel)
 • chemicznie, które blokują dostęp do tlenu na drodze różnych reakcji chemicznych. Należą do nich:
 • CO2 (dwutlenek węgla), cięższy od powietrza, gromadzi się w pomieszczeniach nad podłogą, przez co utrata przytomności i upadek grożą dalszym niedotlenieniem
 • CO (tlenek węgla, tzw. czad), lżejszy od powietrza, omówiony dalej
 • cyjanowodór i siarkowodór, blokujące enzymy oddechowe.

Gazy drażniące:

Reagują z powierzchnią, na którą działają (błony śluzowe, skóra). Należą do nich: amoniak, aldehyd mrówkowy, chlor, dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO), fosgen. W zależności od czasu ekspozycji mogą drażnić:

 • Spojówki i górne drogi oddechowe. Objawy:
 • łzawienie, światłowstręt, pieczenie, kichanie, kaszel
 • Płuca. Objawy:
 • po okresie utajonym (kilka godzin) może rozwinąć się obrzęk płuc
 • może pojawić się piekący ból w klatce piersiowej, duszność

Postępowanie:

 1. Szybkie wyniesienie poszkodowanego z zagazowanego pomieszczenia
 2. Kontrola parametrów życiowych i w razie konieczności resuscytacja (należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie)
 3. Wezwanie karetki pogotowia

Zatrucie tlenkiem węgla (CO, „czad”)

Jest to gaz bezwonny i bezbarwny, lżejszy od powietrza. Najczęściej powstaje jako produkt niecałkowitego spalania (przy niedostatecznym dopływie powietrza)

Objawy:

 • bóle, zawroty głowy
 • nudności, wymioty
 • szum w uszach
 • ogólne osłabienie, zobojętnienie na niebezpieczeństwo
 • blada skóra
 • utrata przytomności
 • drgawki
 • oczopląs
 • niezborność ruchowa

Postępowanie:

 1. Intensywne przewietrzenie pomieszczenia
 2. W zależności od stany świadomości wyniesienie lub wyprowadzenie chorego na świeże powietrze (pamiętając o własnym bezpieczeństwie!)
 3. Gdy wydostanie poszkodowanego jest niemożliwe, należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza
 4. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, po wyniesieniu wykonanie resuscytacji, potem ułożenie w pozycji bezpiecznej
 5. Wezwanie karetki pogotowia

W przypadku ulatniania się gazu ziemnego lub propan-butan (stosowane np. w kuchenkach)
Oraz:

 1. NIE używać otwartego ognia, w tym papierosów!
 2. Zamknąć wypływ gazu
 3. NIE używać również urządzeń elektrycznych, w tym dzwonków do drzwi, telefonów itp.

 

 

Leave a Reply