ogólny schemat

Ogólny schemat postępowania:

 1. Zabezpieczenie miejsca wypadku, oznakowanie, np. przy wypadku
  drogowym trójkąt, światła awaryjne itp.
 2. Zabezpieczenie poszkodowanego przed ewentualnymi dalszymi
  uszkodzeniami ciała (np. usunięcie przygniatającego ciężaru, odłączenie
  prądu elektrycznego).
 3. Ocena stanu ośrodkowego układu nerwowego (przytomność).
 4. Ocena stanu układu oddechowego (oddychanie).
 5. Ocena stanu układu krążenia (akcja serca, tętno).
 6. Określenie jakich obrażeń doznał poszkodowany i udzielenie mu
  pierwszej pomocy.
 7. Wezwanie wykwalifikowanej pomocy – lekarza bądź pogotowia (jeśli
  istnieje taka potrzeba).

 

Leave a Reply