omdlenia

Omdlenie to krótkotrwała i przemijająca utrata przytomności. Jest ona spowodowana nagłym rozszerzeniem naczyń. w efekcie napływ krwi do mózgu zostaje zmniejszony, co powoduje niedokrwienie i utratę przytomności.

505043-19029-14

Najczęstsze przyczyny omdleń:

 • silne negatywne bodźce, np. widok krwi, niepomyślna wiadomość, silny lęk, nieprzyjemne zapachy, duszne pomieszczenia.
 • ból

Typowe objawy poprzedzające omdlenie:

 • osłabienie
 • „mroczki” przed oczami
 • szumy w uszach
 • blada, spocona skóra

Utracie przytomności często towarzyszy upadek poszkodowanego, co może doprowadzić do urazów wynikających z uderzenie o przedmioty znajdujące się w otoczeniu.

Rozpoznanie:

 • Na podstawie oceny funkcji życiowych:
  • poszkodowany jest nieprzytomny, ale
  • oddech jest zachowany,
  • tętno z reguły wyczuwalne (możliwe zwolnienie)
 • Oraz na podstawie wywiadu od świadków zdarzenia.

Postępowanie:

 1. Ułożenie poszkodowanego na plecach
 2. Zastosowanie pozycji czterokończynowej, tj. jednoczesne uniesienie kończyn górnych i dolnych.U kobiety w zaawansowanej ciąży, zamiast w/w pozycji należy zastosować ułożenie na lewym boku (bądź podłożenie poduszki lub koca pod prawy bok w pozycji na plecach)
 3. Zapewnienie dostępu świeżego powietrza
 4. Poluźnienie krawata, rozpięcie kołnierzyka
 5. Do momentu odzyskania przytomności – kontrola parametrów życiowych
 6. Jeśli po kilku minutach świadomość nie powraca – wezwanie pogotowia.

Nie wolno:

 • cucić poszkodowanego przez uderzenia w twarz
 • wlewać mu do ust zimnej wody (ryzyko zakrztuszenia!)

Powikłania:

Nieodzyskanie przez poszkodowanego przytomności pomimo zastosowania powyższej procedury może świadczyć o:

 • innej, poważniejszej przyczynie utraty przytomności
 • urazie czaszkowo-mózgowym, do którego doszło w trakcie upadku

W tych przypadkach należy wprowadzić postępowanie jak przy utracie przytomności.

Należy pamiętać, że niedrożność dróg oddechowych spowodowana opadaniem języka może być przyczyną nagłego zatrzymania krążenia!

Leave a Reply