goleń

17

Opatrunek kolisty, śrubowy l opatrunek wężykowy

Na obrazku (1) widać wykonany obwój kolisty dookoła stawu skokowego, następnie wykonany obwój śrubowy goleni (2) (obwoje nakładane są skośnie jeden na drugi, przy czym każdy następny pokrywa 2/3 poprzedniego), zakończenie obwojem kolistym znajduje się pod kolanem, na obrazku (3) widać wykonany opatrunek wężykowy goleni. Technika podobna, jak przy opatrunku śrubowym, z tym że pomiędzy obwojami skośnymi pozostaje wolna przestrzeń.

Opatrunek zaginany

Na obrazku (4) wykonany obwój kolisty wokół stawu skokowego oraz 1/2 obwoju śrubowego, następnie zagięcie opaski w dół, na kciuku, główka bandaża jest w tym momencie obrócona w dół. Na obrazku (5) widać obwój zaginany, powtórzony 7 razy aż pod kolano – zagięcia tworzą rysunek kłosa, zakończenie nastąpiło pod kolanem.

Opatrunek kłosowy wstępujący (ósemkowy)

Po rozpoczęciu obwojem kolistym na stawie skokowym i przejściu ukośnie pod kolano, umocowujemy opaskę obwojem kolistym pod kolanem (6), przechodzimy z powrotem skośnie na staw skokowy – powstaje pierwsze kłosowanie (7) następnie wykonujemy w podobny sposób jeszcze kilka obwojów kłosowych jeden nad drugim i kończymy obwojem kolistym pod kolanem (8).

 

Uwaga

Kończyny dolne bandażujemy zawsze od dołu ku górze, aby nie tamować krążenia żylnego. Opatrunek zaginany jest luźny, dlatego nadaje się najlepiej do przytrzymywania opatrunków z gruba warstwą ocieplającą – watą, ligniną lub flanelką.

Leave a Reply