Powstanie Listopadowe

Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału Marcin Zaleski
Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału
Marcin Zaleski

Powstanie listopadowewojna polsko-rosyjska 1830-1831– polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

Leave a Reply