Czuwaj harcerze!
Modlitwa przed bitwą. Józef Chełmoński

Modlitwa przed bitwą.
Józef Chełmoński

Insurekcja kościuszkowska – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794.

Bitwa wojska kościuszkowskiego z rosyjskim o przeprawę na rzece Aleksander Orłowski

Bitwa wojska kościuszkowskiego z rosyjskim o przeprawę na rzece
Aleksander Orłowski

 

Dodaj komentarz

Reklama