Krzyżacy

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

Pełna nazwa Zakonu Krzyżackiego to Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Był to zakon rycerski powstały w Ziemi Świętej w czasie wypraw krzyżowych. Jednak w wyniku wyparcia krzyżowców z Palestyny Zakon musiał szukać nowej siedziby. Początkowo Krzyżacy próbowali rozwinąć swoją działalność w Siedmiogrodzie, jednak tamtejszy Książę zdecydował pozbyć się ich, gdy zorientował się, że starają się uniezależnić od jego zwierzchnictwa. W 1226 roku Krzyżacy otrzymali zaproszenie od księcia Konrada Mazowieckiego, który liczył na ich pomoc w walce z pogańskimi Prusami, z którymi graniczył na północy. Zakonowi przyznano w dzierżawę ziemię chełmińską, a tereny, które odbiorą Prusom miały być ich osobnym księstwem, będącym lennem książąt mazowieckich. Wspierani stałym napływem rycerzy Krzyżacy szybko podbili ziemie pruskie i dzięki sprawnemu administrowaniu utworzyli silne gospodarczo i militarnie państwo.

 

Leave a Reply