I wolna elekcja

Elekcja_Wola1

Pierwszą wolną elekcją był wybór nowego monarchy Rzeczypospolitej Obojga Narodów po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów Zygmunta II Augusta 7 lipca 1572 roku. Sejm elekcyjny na którym dokonano wyboru Henryka Walezego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy rozpoczął się 5 kwietnia 1573 roku i trwał do 20 maja tego roku.

Leave a Reply