I Rozbiór Polski

satyryczna rycina brytyjska
satyryczna rycina brytyjska

Pierwszy rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej przez Prusy, Imperium Habsburgów i Imperium Rosyjskie.

Polska po pierwszym rozbiorze
Polska po pierwszym rozbiorze

 

Dodaj komentarz