Czuwaj harcerze!
początki Uniwersytetu Krakowskiego

ZAŁOŻENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ, PRZENIESIENIEM DO KRAKOWA, UGRUNTOWANEJ
Jan Matejko

Akademia Krakowska powstała w 1364.

Dodaj komentarz

Reklama