pielgrzymki Ojca Świętego

Jan Paweł II

 

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 2-10 VI 1979

“Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Papież rozbudził w narodzie uśpionego ducha.

 

II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-23 VI 1983

“Przybywam, ażeby być z moimi rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie światowej”

Pielgrzymka  rozbudziła nadzieje na jakiś ruch ze strony władzy, a przynajmniej na złagodzenie represji. I tak się stało. Miesiąc po wyjeździe Papieża, 22 lipca 1983 r., gen. Jaruzelski zniósł stan wojenny i zwolnił część więźniów politycznych.

 

III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 8-14 VI 1987
“Każdy winien znaleźć w życiu swoje Westerplatte”

Pielgrzymka odbywała się pod znakiem moralnej nauki Papieża.

 

IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 1-9 VI oraz 13-16 VIII 1991
“Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei”

Papież mówił Polakom, że podstawą prawdziwej przebudowy i nowego ładu w Polsce musi być odnowiona moralność.

 

Nieoficjalna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 22 V 1995

“Polska woła dzisiaj nade wszystko do ludzi sumienia”

 

V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 31 V – 10 VI 1997

“Obejmuję myślą i sercem całą moją Ojczyznę i wszystkich bez wyjątku rodaków”

Papież skupił swoje słowa nad poszanowaniem praw każdego człowieka, zwłaszcza “tego najbardziej bezbronnego i słabego”.

 

VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 5-17 VI 1999

“Bóg jest miłością”

Podczas niej Ojciec Święty mówił o ośmiu ewangelicznych błogosławieństwach.

 

VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-19 VIII 2002

“Bóg jest bogaty w miłosierdzie”

Głównym motywem tej pielgrzymki było nauczanie o miłosierdziu.

 

mapa pielgrzymek

 

 

Leave a Reply