początki

Pierwsze wieści o angielskim skautingu dotarły do Polski w 1909 roku, kiedy to w prasie polskiej w Warszawie i we Lwowie opublikowano artykuł o skautingu napisany przez Egona Naganowskiego. Skautową metodą wychowawczą zainteresowały się trzy organizacje: “Zarzewie”, “Sokół” i “Eleusis”. 

  • Zarzewie- Była to organizacja młodzieżowa, która za cel swojej działalności stawiała pogłębienie świadomości narodowej  i walkę o niepodległość Od 1909r. Zarzewiacy organizowali oddziały ćwiczebne, które 1.11.1911r. zostały przekształcone w “Sokole Drużyny Skautowe”.
  • Eleusis- Organizacja ta głosiła poczwórną wstrzemięźliwość: od tytoniu, alkoholu, kart i rozpusty, wychodząc z założenia, że nałogi najbardziej wyniszczają ludzkość. Nie angażowała się ona jednak bezpośredni do walki o niepodległość. Powstała w 1902 roku we Lwowie.
  • Sokół-Pełna nazwa tej organizacji brzmiała: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Istniała w Galicji już od 1867r. Cieszyła się dużym autorytetem moralnym, bo poważnie traktowała realizację swojego hasła „w zdrowym ciele – zdrowy duch”. Dała bazę materiałową oraz legalizację prawną dla tworzącego się w Polsce skautingu.

 

W 1910 roku Andrzej Małkowski spóźnił się na ćwiczenia „Zarzewia”, za co został ukarany obowiązkiem przetłumaczenia książki gen. Roberta Baden-Powella „Scouting for Boys”. Z biegiem czasu Małkowski zaczął interesować się ruchem skautowym. 20 marca 1911r. zorganizowano we Lwowie pierwszy, kilkudniowy kurs skautowy. Pierwszy wykład wygłosił dh Andrzej Małkowski, przedstawiając tam części przetłumaczonej przez siebie książki „Scouting for Boys”. Po tym kursie powstały pierwsze drużyny skautowe:

  1. Pierwsza Lwowska im. Tadeusza Kościuszki – objęta przez Czesława Pieniążkiewicza.
  2. Druga Lwowska im. Hetmana Karola Chodkiewicza – Franciszek Kapałka.
  3. Trzecia Lwowska (żeńska) im. Pułkownik Emilii Platerówny – Olga Drahonowska.

Warto dodać iż przed utworzeniem powyższych drużyn istniał samodzielny zastęp “Kruki” który jako pierwszy wprowadził do swojej pracy ideę skautingu.

Leave a Reply