zlot w Spale

536409_480081318689462_1537114898_n

Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale – zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 10-25 lipca 1935 roku, na terenierezydencji Prezydenta RP w Spale, dla uczczenia 25 rocznicy powstania harcerstwa.

W inauguracji zlotu uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki – protektor Związku Harcerstwa Polskiego.

Symbolem zlotu był żubr z pomnika stojącego przed rezydencją Prezydenta RP w Spale (Żubr spalski).

1935_Central_European_Jamboree_Spała_ZHP

W zlocie uczestniczyło ponad 25 tys. osób, w tym ponad 15 tys. harcerzy i ponad 7,5 tys. harcerek, delegacje harcerstwa polskiego z zagranicy oraz zagranicznych organizacji skautowych, a także ponad 500 byłych harcerek i harcerzy zrzeszonych w Kole Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, zaproszonych przez władze i na koszt państwa.

W programie zlotu były harce, gry, biegi i ćwiczenia oraz pełnienie służby według specjalności drużyn.

Komendantem całego zlotu był Antoni Olbromski, komendantem zlotów harcerzy – Ignacy Wądołkowski, a zlotu harcerek – Helena Śliwowska.

 

  Zlot harcerzy w Spale

 

Leave a Reply