powstanie ZHP

Powstanie Związku Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego powstał w listopadzie 1918 roku z połączenia takich organizacji jak: Polska Organizacja Skautowa, Związek Skautek Polskich i Junesko. Pierwszym przewodniczącym ZHP został w 1919 roku Tadeusz Strumiłło. Rok później w 1920 roku mianowano pierwszą naczelniczkę harcerek. Została nią hm. Maria Wocalewska.                                               

 Tadeusz Strumiłło
    Tadeusz Strumiłło
Maria Wocalewska
Maria Wocalewska

Leave a Reply