Czuwaj harcerze!
cisowy dworek

cisowy dworek

Harcerska Szkoła Pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach prowadzona przez Olgę Małkowską od 1925 roku. W szkole uczono przebywające w niej dzieci z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz starano wyrabiać w nich takie cechy jak prawdomówność, samodzielność, chęć pomocy i opieki nad słabszymi. „Dworek Cisowy” i jego gospodyni nazywana Gaździną Oleńką miały ogromny wpływ na podnoszenie kultury życia codziennego Sromowiec i okolicznych wsi, szerzenie oświaty, czytelnictwa, zasad higieny, nauczania zawodu, prowadzenia gospodarstwa. W „Cisowym Dworku” odbywały się także kursy i obozy międzynarodowe skautek. Jako szkoła pracy harcerskiej „Dworek Cisowy” funkcjonował do września 1939 roku.

Dodaj komentarz

Reklama