Cisowy Dworek

cisowy dworek
cisowy dworek

Harcerska Szkoła Pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach prowadzona przez Olgę Małkowską od 1925 roku. W szkole uczono przebywające w niej dzieci z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz starano wyrabiać w nich takie cechy jak prawdomówność, samodzielność, chęć pomocy i opieki nad słabszymi. „Dworek Cisowy” i jego gospodyni nazywana Gaździną Oleńką miały ogromny wpływ na podnoszenie kultury życia codziennego Sromowiec i okolicznych wsi, szerzenie oświaty, czytelnictwa, zasad higieny, nauczania zawodu, prowadzenia gospodarstwa. W „Cisowym Dworku” odbywały się także kursy i obozy międzynarodowe skautek. Jako szkoła pracy harcerskiej „Dworek Cisowy” funkcjonował do września 1939 roku.

1 thought on “Cisowy Dworek

  1. Szanowni Państwo, jestem wychowankiem druhny Olgi Małkowskiej. W roku 1937 Rodzice Stefan i Irena Mrożewscy (Mama z domu Bliżińska) przywieźli mnie z Londynu. W Cisowym dworku byłem przez dwa lata szkolne (1937-38, 1938-1939. 1sza-druga klasa, i 3cia klasa). Lata spędzone w Cisowym Dworku były wspaniałe: uczeni biliśmy nie tylko przedmiotów szkolnych – tam poznałem piękno przyrody, m.in rośliny i grzyby. Oraz samodzielności, co z pewnością “przydało” się w czasie okupacji, gdy służyłem w szeregach Armii Krajowej (Włoszczowa-Jędrzejów, zaprzysiężony 15 sierpnia 1945 r. Miałem wtedy 14 i pół lat.
    Czuwaj!
    Prof. Andrzej H. Mrożewski
    Sudbury, ON Canada

Leave a Reply